4. Murat (2. Cilt) - Yavuz Bahadıroğlu

4. Murat (2. Cilt)

By Yavuz Bahadıroğlu

  • Release Date - Published: 2000-09-01
  • Book Genre: Historical
  • Author: Yavuz Bahadıroğlu
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

4. Murat (2. Cilt) Yavuz Bahadıroğlu read online review & book description:

"Kayseri'ye ve diğer Anadolu taraflarında olan köylerin ahvali, Celali istilası zamanında perişan olup, Padişah Revan Sefer-i Humayununa gider iken ol tarafları boş ve harap görüp sorunca Celali zulmünden perişan olup, çoğunun Dersaadet'e gidup yerleştiğini haber verdiler." (Naima) "Fil kulağından yapılmış bir siper ki gergedan postu kaplanmış idi. Tüfenk ve kılınç kar etmez itikadı ile götürülmüştü idi. Eli kuvvetli Padişah hazretlerine her hususta büyük işler, hiç gibi gelmişdür. Pehlivanca kuvvetini göstermek içün mızrak istedi. Siperi meydana kodular. Bazu kuvvetiyle ana öyle bir mızrak urdu ki, delip öte tarafından göründü." (Naima) Milli Eğitim Bakanlığı 01.03.1995 tarih 2184 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayınlanarak okullara tavsiye edilmiştir

4. Murat (2. Cilt) book review 4. Murat (2. Cilt) ePUB; Yavuz Bahadıroğlu; Historical books.

Post a review about this book