Do Matki Boskiej - Krzysztof Kamil Baczyński

Do Matki Boskiej

By Krzysztof Kamil Baczyński

  • Release Date - Published: 2015-06-30
  • Book Genre: Poetry
  • Author: Krzysztof Kamil Baczyński
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Do Matki Boskiej Krzysztof Kamil Baczyński read online review & book description:

Ma­rio, ob­ło­ków ci­szo.  Cięż­ko nam Bo­ga dźwi­gać,  jesz­cze cię­żej od­ro­sły świat,  nie­ba wy­so­kie cię­żej; nie­ba nad na­mi wi­szą  jak przy­ka­za­nia ciem­ny kwiat.   Ma­rio, tak bar­dzo bo­li, po­wiedz­my sło­wem pro­stym,  oto wszyst­ko, ca­łą ma­lucz­kość serc:  tu oto świ­ty ska­zań­ców, tu oto dzie­ci, co ro­sły,  tu oto, Ma­rio -- mil­czą­ca na­wet przed Bo­giem śmierć.   Że­by się jesz­cze unieść: o, na­tchnie cie­pła mu­zy­ka,  ale już zie­mia za cięż­ka, to du­sze mar­twe jak ołów,  cia­ła i gro­by za cięż­kie -- stę­ża­łe bry­ły mo­zo­łu,  dym, pło­mień nad na­mi wy­kwi­ta. [...] 

Krzysztof Kamil Baczyński Ur. 22 stycznia 1921 r. w Warszawie Zm. 4 sierpnia 1944 r. w Warszawie Najważniejsze dzieła: Pokolenie, Historia, Bez imienia, Dwie miłości, Z głową na karabinie Poeta, rysownik. Twórczość poetycką rozpoczął już jako uczeń gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie w 1939 r. zdał maturę. Związany ze środowiskiem młodzieży lewicowej, m.in. z organizacją Spartakus działającą półlegalnie w szkołach średnich. W czasie okupacji niemieckiej zbliżył się do ugrupowań socjalistycznych, wydających podziemne pisma ?Płomienie? i ?Droga?. Od 1943 r. uczestniczył w tajnych kompletach polonistycznych, w tymże roku wstąpił do Harcerskich Grup Szturmowych, które stały się zalążkiem batalionu AK ?Zośka? oraz ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych rezerwy. Uczestnik powstania warszawskiego; poległ w walce przy Placu Teatralnym (Pałac Blanka); w parę tygodni później zginęła w powstaniu żona poety Barbara, którą poślubił w 1942 r. Nie licząc dwóch zbiorków odbitych na hektografie w 7 egzemplarzach w 1940 r. i kilku wierszy w antologiach Pieśń niepodległa i Słowo prawdziwe, zdążył ogłosić, pod pseudonimem Jan Bugaj, dwa konspiracyjne zbiory: Wiersze wybrane (1942) i Arkusz poetycki (1944) wydane nakładem ?Drogi?. 

Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Do Matki Boskiej book review Do Matki Boskiej ePUB; Krzysztof Kamil Baczyński; Poetry books.

Post a review about this book