Numeričke metode analize stabilnosti linijskih nosača - Zlatko Maglajlić

Numeričke metode analize stabilnosti linijskih nosača

By Zlatko Maglajlić

  • Release Date - Published: 2015-10-01
  • Book Genre: Education
  • Author: Zlatko Maglajlić
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Numeričke metode analize stabilnosti linijskih nosača Zlatko Maglajlić read online review & book description:

U ovoj publikaciji se navode teoretske postavke za rješavanje geometrijske nelinearnosti, prezentiran je veći broj približnih i drugih metoda za rješavanje ovog problema linijskih sistema. Ove metode su tako razrađene i prikazane, da je moguće na što jednostavniji i brži način doći do približnog rješenja. Na ovaj način moguća je procjena reda veličine uticaja i kontrola rješenja složenih sistema, kada veliki broj podataka o konstrukciji i opterećenjima može uticati na pojavu greške.

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Numeričke metode analize stabilnosti linijskih nosača book review Numeričke metode analize stabilnosti linijskih nosača ePUB; Zlatko Maglajlić; Education books.

Post a review about this book