Kalbin Zümrüt Tepeleri-3 - M. Fethullah Gülen

Kalbin Zümrüt Tepeleri-3

By M. Fethullah Gülen

  • Release Date - Published: 2016-01-26
  • Book Genre: Islam
  • Author: M. Fethullah Gülen
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Kalbin Zümrüt Tepeleri-3 M. Fethullah Gülen read online review & book description:

“Kalbin Zümrüt Tepeleri, İslâm sûfizmini; görüşleri, ıstılah­ları ve düşünce tarzları bakımından ekol ekol incelemese de, tasavvufun en merkezî kavramlarına, büyük bir dikkat ve hassasiyetle eğilmektedir. Burada sûfîlerin varlık görüşleri (ontoloji), Kelâm (logos) görüşleri, bilgi nazariyeleri (epistemoloji), ahlâkî, ruhî ve psikolojik temelleri çok genel olarak, ama oldukça sistematik bir sûfî kültürü ve dünya görüşü içinde verilmektedir.

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Kalbin Zümrüt Tepeleri-3 book review Kalbin Zümrüt Tepeleri-3 ePUB; M. Fethullah Gülen; Islam books.

Post a review about this book