Gustav II Adolf - Anders Fryxell

Gustav II Adolf

By Anders Fryxell

  • Release Date - Published: 2016-07-06
  • Book Genre: Biographies & Memoirs
  • Author: Anders Fryxell
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Gustav II Adolf Anders Fryxell read online review & book description:

Gustav II Adolfs osannolika levnadsbana tillhör hävdernas allra ärorikaste, och borde i alla generationer förelysa svenskarna till efterdöme. Axel Oxenstierna satte honom högst. "Aldrig", skrev han, "har Sverige ägt en större konung. Gustav Adolf den store och fäderneslandets fader äro titlar, dem han av oss rättvisligen förtjänat. Uti hela världen finnes för närvarande ingen, som med honom kan jämföras, och har på många århundraden icke funnits. Jag tvivlar, om kommande tider någonsin skola frambringa hans like." Anders Fryxells klassiska levnadsteckning är kanske den som bäst förenar grundlig efterforskning med ett populärvetenskapligt berättande. - Framstår som ett mästerverk och den definitiva boken om Gustav II Adolf - Fylld av citat från samtida som levandegör - Hela den storslagna berättelsen om 30-åriga kriget i alla detaljer (färgkarta ingår) - Gastkramande ingående beskrivningar av slagen vid Breitenfeld och Lützen

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Gustav II Adolf book review Gustav II Adolf ePUB; Anders Fryxell; Biographies & Memoirs books.

Post a review about this book