E logo, temos razóns para ser nacionalistas? - Henrique Del Bosque Zapata

E logo, temos razóns para ser nacionalistas?

By Henrique Del Bosque Zapata

  • Release Date - Published: 2014-09-22
  • Book Genre: Essays
  • Author: Henrique Del Bosque Zapata
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

E logo, temos razóns para ser nacionalistas? Henrique Del Bosque Zapata read online review & book description:

O nacionalismo ten unha serie de valores que cómpre salientar. Defende unha serie de bens que son fundamentais na conformación da vida dos individuos: a historia da comunidade, a lingua, a cultura e a identidade, entre outros. Neste libro preténdese argumentar a prol do enorme valor que estes aspectos posúen de seu, así como da lexitimidade de todos os pobos a decidir o seu futuro con total liberdade. Os dereitos colectivos non están en colisión cos dereitos individuais: ambos se complementan na consecución de sociedades solidarias e igualitarias. O exercicio do dereito de autodeterminación deber ser unha garantía de democracia e de solución pacífica de conflitos na procura dunhas relacións internacionais máis xustas e equitativas. O nacionalismo procura o recoñecemento das creacións comunitarias e o dereito a poder vivir en pé de igualdade entre todos os pobos e nacións. A dignidade individual dificilmente pode reclamarse cando se nega a existencia como pobo.

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

E logo, temos razóns para ser nacionalistas? book review E logo, temos razóns para ser nacionalistas? ePUB; Henrique Del Bosque Zapata; Essays books.

Post a review about this book