Geneza culturii române moderne. Instituțiile scrisului și dezvoltarea identității naționale 1700-1900 - Alex Drace-Francis

Geneza culturii române moderne. Instituțiile scrisului și dezvoltarea identității naționale 1700-1900

By Alex Drace-Francis

  • Release Date - Published: 1900-01-22
  • Book Genre: Europe
  • Author: Alex Drace-Francis
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Geneza culturii române moderne. Instituțiile scrisului și dezvoltarea identității naționale 1700-1900 Alex Drace-Francis read online review & book description:

Alfabetizare, modernizare instituțională, dezvoltarea unei literaturi naționale, formarea unui stat independent: iată câteva fenomene asociate de mult cu experiența istorică românească din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Dar care este relația dintre ele, cum s-au influențat reciproc și în ce context global și-au făcut apariția? Alex Drace-Francis propune o reevaluare critică a proceselor de creare a instituțiilor culturale și educaționale în Principatele Române și în Vechiul Regat, în lumina teoriilor recente din științele sociale. De-a lungul a douăzeci de capitole concise, dar întemeiate pe o amplă cercetare a surselor interne și externe, Alex Drace-Francis oferă o prezentare originală a principalelor linii de dezvoltare și în același timp o serie de contribuții noi la dezbaterile istoriografice internaționale privind educația, cultura tiparului, formarea statului și identitatea națională.

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Geneza culturii române moderne. Instituțiile scrisului și dezvoltarea identității naționale 1700-1900 book review Geneza culturii române moderne. Instituțiile scrisului și dezvoltarea identității naționale 1700-1900 ePUB; Alex Drace-Francis; Europe books.

Post a review about this book