De Gerechtigheid van God die Geopenbaard is in Romeinen - Onze HEER Die de Gerechtigheid van God Wordt (I) - Paul C. Jong

De Gerechtigheid van God die Geopenbaard is in Romeinen - Onze HEER Die de Gerechtigheid van God Wordt (I)

By Paul C. Jong

  • Release Date - Published: 2011-01-20
  • Book Genre: Christianity
  • Author: Paul C. Jong
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

De Gerechtigheid van God die Geopenbaard is in Romeinen - Onze HEER Die de Gerechtigheid van God Wordt (I) Paul C. Jong read online review & book description:

Het evangelie van het water en de Geest is God's gerechtigheid!

De woorden in dit boek zullen de dorst in uw hart lessen. De Christenen van vandaag de dag blijven hun leventjes maar leven terwijl ze niet de ware oplossing voor eigenlijke zonden die zij dagelijks begaan, kennen. Weet u wat God's gerechtigheid is? Ik hoop dat u zichzelf deze vraag zult stellen en in God's gerechtigheid, die in dit boek geopenbaard wordt, gelooft.
God's gerechtigheid was met het evangelie van het water en de Geest. Net als een waardevolle schat, is het echter lange tijd voor de ogen van religieuze volgelingen verborgen gehouden. Met als gevolg dat veel mensen op hun eigen gerechtigheid gingen steunen en erover gingen roemen in plaats van te geloven in God's gerechtigheid. Daarom hebben Christelijke doctrines niet eens betekenis als het erop aan komt een overheersend geloof in het hart van de gelovige te hebben, als wanneer deze doctrines God's gerechtigheid bevatten.
De Doctrine van Voorbestemming, Rechtvaardiging en Geleidelijke Zaligmaking zijn de belangrijkste Christelijke doctrines die verwarring en leegheid in de zielen van de gelovigen brachten. Maar nu zouden veel Christenen opnieuw God moeten leren kennen, leren over Zijn gerechtigheid en doorgaan in het zekere geloof. "Onze Heer die de gerechtigheid van God wordt" zal uw ziel van een groot begrip voorzien en het naar de vrede doen leiden. De auteur wilt dat u de zegen van de kennis van God's gerechtigheid bezit. Moge God's zegen met u zijn!

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

De Gerechtigheid van God die Geopenbaard is in Romeinen - Onze HEER Die de Gerechtigheid van God Wordt (I) book review De Gerechtigheid van God die Geopenbaard is in Romeinen - Onze HEER Die de Gerechtigheid van God Wordt (I) ePUB; Paul C. Jong; Christianity books.

Post a review about this book