Véres dráma Livóniában - Jules Verne

Véres dráma Livóniában

By Jules Verne

  • Release Date - Published: 2011-09-07
  • Book Genre: Historical
  • Author: Jules Verne
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Véres dráma Livóniában Jules Verne read online review & book description:

A regény története az orosz birodalom balti tartományaiban játszódik az 1870-es évek- ben. Verne egy rablógyilkosság hátterébe ágyazva rajzolja meg e kor és terület főbb politikai küzdelmeit is. A Baltikumban kiéleződött a politikai harc a betelepült és vagyonos németség, illetve a szláv lakosság között. Riga város községtanácsi választások előtt áll, s ketten pályáznak a polgármesteri megbízatásra: a kérlelhetetlen szívű német bankár, Johausen, valamint az eladósodott, ám nemes lelkű tudós tanár, az orosz Nyikolev. Az előbbi markában tartja egy adóslevéllel a jóságos professzort, aki képtelen az édesapjától rámaradt adósságot határidőre törleszteni. Egy nap eltűnik a városból, s titokzatos távolléte idején rablógyilkosság áldozata lesz a Johausen-bankház egyik tisztviselője, s eltűnik az általa szállított 15 000 rubel...
A több szálon futó, pergően izgalmas cselekményű regény az isteni és örök igazságszolgáltatás diadala, a minden próbát kiálló becsület fölmagasztosulása.

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Véres dráma Livóniában book review Véres dráma Livóniában ePUB; Jules Verne; Historical books.

Post a review about this book