Asociatia--Persoana Juridica de Drept Privat in Legislatia Romaneasca (Politica SI Drept) (Report) - Revista de Stiinte Politice

Asociatia--Persoana Juridica de Drept Privat in Legislatia Romaneasca (Politica SI Drept) (Report)

By Revista de Stiinte Politice

  • Release Date - Published: 2010-07-01
  • Book Genre: Politics & Current Events
  • Author: Revista de Stiinte Politice
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Asociatia--Persoana Juridica de Drept Privat in Legislatia Romaneasca (Politica SI Drept) (Report) Revista de Stiinte Politice read online review & book description:

Actul normativ aplicabil in materie de asociatii si fundatii este Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 (1) Potrivit dispozitiilor art. 86 din actul normative mentionat, intrarea in vigoare a Ordonantei coincide cu momentul abrogarii Legii nr. 21/1924 (2) care reglementa persoanele juridice (3). Potrivit art. 4 din O.G. nr. 26/2000, asociatia reprezinta subiectul de drept constituit din trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar, sau, dupa caz, in interesul lor, personal nepatrimonial. Ca atare, se consacra in debutul ordonantei, exercitarea dreptului constitutional de libera si deplina asociere. Scopul declarat al asociatiilor il reprezinta realizarea unor interese generale, locale sau de grup. Realizarea acestui scop prevazut in actul constitutiv presupune asigurarea mijloacelor materiale corespunzatoare. In acest scop, textul legal permite accederea la resursele materiale proprii, precum si la cele publice ... prin crearea si instituirea unui parteneriat activ intre acestea si autoritatile publice centrale sau locale (4)

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Asociatia--Persoana Juridica de Drept Privat in Legislatia Romaneasca (Politica SI Drept) (Report) book review Asociatia--Persoana Juridica de Drept Privat in Legislatia Romaneasca (Politica SI Drept) (Report) ePUB; Revista de Stiinte Politice; Politics & Current Events books.

Post a review about this book