Runor, Historia, tydning, tolkning - Lars Magnar Enoksen

Runor, Historia, tydning, tolkning

By Lars Magnar Enoksen

  • Release Date - Published: 1998-01-01
  • Book Genre: History
  • Author: Lars Magnar Enoksen
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Runor, Historia, tydning, tolkning Lars Magnar Enoksen read online review & book description:

I spåren av det ökande intresset för historia har nyfikenheten för våra äldsta skrivtecken vuxit fram. Mycket har skrivits om runor; mycket har varit spekulativt och överdrivet. Runor – historia, tydning, tolkning är runboken som med engagemang och stor sakkunskap förklarar runornas utveckling under olika tidsperioder. Lars Magnar Enoksen förklarar bland annat stavningsregler, grafisk uppbyggnad och uttal. Han hämtar konkreta exempel från olika runinskrifter i Norden och bokens många illustrationer hjälper läsaren att själv tyda och tolka runinskrifter. Vidare presenteras översiktligt runforskningens historia – från 1500- och 1600-talens nyväckta intresse fram till dagens teorier om skriftens ursprung. Lars Magnar Enoksen är författare och har även gett ut böcker om mytologi och fornminnen samt noveller och historiska romaner. ”En både underhållande och lärorik bok som kastar ljus över en del av vårt kulturarv.” Västerbottens Folkblad ”Enoksen förklarar runornas mysterier på ett rättframt, livfullt och oakademiskt vis.” Svenska Dagbladet

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Runor, Historia, tydning, tolkning book review Runor, Historia, tydning, tolkning ePUB; Lars Magnar Enoksen; History books.

Post a review about this book