Plan, region og politikk - Ulla Higdem

Plan, region og politikk

By Ulla Higdem

  • Release Date - Published: 2012-09-14
  • Book Genre: Business & Personal Finance
  • Author: Ulla Higdem
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Plan, region og politikk Ulla Higdem read online review & book description:

Temaer som tas opp i boka er planlegging og reguleringssystemer, regionalisering, europeisering, politikk og forvaltningsutvikling. Den rommer artikler om partnerskap, legitimitet i planlegging, kompleksitetsteori, distriktspolitikk, regioner og regionalisering, europeisk integrasjon, reguleringssystemer nasjonalt og internasjonalt, innovasjonspolitikk, nordisk forvaltningstradisjon og e-demokrati.
Boka er av interesse for forskere og studenter innenfor samfunnsfag som statsvitenskap, organisasjonsteori og forvaltningshistorie. Den er dessuten relevant for planleggere i kommuner, fylkeskommuner og statlige etater.
Boka er redigert av Ulla Higdem, Jon Helge Lesjø, Tor Helge Pedersen, Tor Selstad og Håvard Teigen, alle ansatt ved Høgskolen i Lillehammer.

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Plan, region og politikk book review Plan, region og politikk ePUB; Ulla Higdem; Business & Personal Finance books.

Post a review about this book