Chłopi - Władysław Stanisław Reymont

Chłopi

By Władysław Stanisław Reymont

  • Release Date - Published: 2012-11-07
  • Book Genre: Classics
  • Author: Władysław Stanisław Reymont
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Chłopi Władysław Stanisław Reymont read online review & book description:

Siedem lat pracy, cztery pory roku, jedenaście tysięcy wierszy do pieca i ... Nagroda Nobla. Władysław Reymont dostał ją w 1924 roku za swą powieść, która mogła się wcale nie ukazać. Autor rozpoczął bowiem prace nad nią w 1901 roku i gdy już ją właściwie skończył, tuż przed oddaniem do druku, stwierdził, że nie podoba mu się początek. Kiedy zaczął jednak poprawiać początek, doszedł do wniosku, że wszystko trzeba by zmienić i przeredagować. Zniszczył sporą część pierwotnej, oryginalnej części powieści - około 11 tysięcy wierszy. Nowa wersja powstałą do 1908 roku, gdy Reymont wyjechał do Paryża (w Polsce nie mógł się skupić) i narzucił sobie dyscyplinę - codziennie pisał określoną porcję stron. Podczas jego pobytu w Paryżu pojawiły się domniemania, że pisząc „Chłopów” zasugerował się powieścią „Ziemia” Emila Zoli, ale to raczej wątpliwe, gdyż Reymont nie znał francuskiego. Nie odpowiada także prawdzie podawany powszechnie fakt, że umieścił on akcję swojej powieści w istniejącej dziś wsi Lipce pod Skierniewicami. Wieś ta nawet dodała sobie potem do nazwy człon „Reymontowskie”. Jednakże jeśli uważnie przeczyta się  „Chłopów” i porówna opisy z prawdziwymi Lipcami, dojdzie się do wniosku, że nie zgadza się topografia terenu.
Powieść została nagrodzona Nagrodą Nobla w 1924 roku, ale Reymont po nią nie pojechał do Sztokholmu. Miał wtedy bowiem wielkie problemy z alkoholizmem i poważnie chorował. Zmarł kilka miesięcy później. Jak napisał jeden ze złośliwych publicystów amerykańskich: „było dwóch głównych kandydatów do nagrody – Stefan Żeromski i Wład

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Chłopi book review Chłopi ePUB; Władysław Stanisław Reymont; Classics books.

Post a review about this book