ธัมมะ อกาลิโก ธรรมไม่จำกัดกาล (ฉบับเต็ม) - หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ธัมมะ อกาลิโก ธรรมไม่จำกัดกาล (ฉบับเต็ม)

By หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

  • Release Date - Published: 2013-06-13
  • Book Genre: Buddhism
  • Author: หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

ธัมมะ อกาลิโก ธรรมไม่จำกัดกาล (ฉบับเต็ม) หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ read online review & book description:

**รวบรวมหลักคิด แนวธรรมะ ของท่านพระคุณเจ้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก ประกอบด้วย ท่านพุทธทาสภิกขุ / ท่านปัญญานันทภิกขุ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) / พระไพศาล วิสาโล / ท่าน ว.วชิรเมธี 

หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากการริเริ่มเติมต่อในงาน "สาระธรรมเพื่อมวลชน" โดยทั้งหมดเป็นไฟล์เสียงที่ออกอากาศทางทีวี ผลัดเปลี่ยนกันไปเกือบทุกช่อง ในแต่ละช่วงก่อนข่าวหรือหลังข่าว และเนื่องจากปีนี้เป็นปี "พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า" ทีมงานและผู้สนับสนุนจึงรวบรวมหลักธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์ทั้ง ๕ รูป ได้แก่ ท่านพุทธทาสภิกขุ, ท่านปัญญานันทภิกขุ, พระพรหมคุณาภรณ์, พระไพศาล วิสาโล และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ โดยเน้นหลักของการเอาชนะตัวเอง การเอาชนะกิเลส เมื่อปัญญามา ปัญหาก็หมดไป (http://www.dhamma4u.com)

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

ธัมมะ อกาลิโก ธรรมไม่จำกัดกาล (ฉบับเต็ม) book review ธัมมะ อกาลิโก ธรรมไม่จำกัดกาล (ฉบับเต็ม) ePUB; หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ; Buddhism books.

Post a review about this book