Hixhabi - Grup autorësh

Hixhabi

By Grup autorësh

  • Release Date - Published: 2013-10-24
  • Book Genre: Islam
  • Author: Grup autorësh
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Hixhabi Grup autorësh read online review & book description:

Zoti ynë i madhëruar obligoi ndaj gruas mbulesën (hixhabin) për të ruajtur dëlirësinë e saj dhe për të mbrojtur po këtë fisnikëri e për të qenë ky hixhab shenjë dalluese e besimit të saj.
Një nga pamjet e cila tregon largimin e shoqërisë nga rruga e drejtë dhe e shfaq atë me një saktësi si barometër është edhe përhapja e fenomenit të zhveshjes dhe zbulimit në radhën e të rejave. 
Ky fenomen për fat të keq është bërë mjaft i dukshëm në shoqërinë islame me gjithë përhapjen e veshjes islame në këto vende. 
Cilat janë shkaqet të cilat çuan deri në këtë pikë? 
Le t’i shfletojmë bashkë këto faqe, motër myslimane, për të parë vlerën dhe rëndësinë e mbulesës duke e diskutuar çdo aspekt të sajin.

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Hixhabi book review Hixhabi ePUB; Grup autorësh; Islam books.

Post a review about this book