Voda: od izvira do izpusta - Statistični urad Republike Slovenije

Voda: od izvira do izpusta

By Statistični urad Republike Slovenije

  • Release Date - Published: 2014-03-17
  • Book Genre: Economics
  • Author: Statistični urad Republike Slovenije
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Voda: od izvira do izpusta Statistični urad Republike Slovenije read online review & book description:

Voda je naravna dobrina, je obnovljiv naravni vir in pogoj za življenje na Zemlji. Slovenija je bogata z vodnimi vir, čeprav le-ti niso enakomerno porazdeljeni. Pri vrednotenju stanja voda in našega gospodarjenja z njimi so v pomoč vodne statistike.
V publikaciji so na pregleden način prikazane informacije o vodnih virih v Sloveniji in o našem ravnanju z njimi. Tako so prikazani podatki o vodnih virih, o stanju voda v naši državi, o dobavi in uporabi vode ter o čiščenju odpadnih voda. Posebej so prikazane investicije v gospodarjenje z vodami. Pripoved o vodah pa je zaključena s pregledom najpomembnejših poudarkov.

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Voda: od izvira do izpusta book review Voda: od izvira do izpusta ePUB; Statistični urad Republike Slovenije; Economics books.

Post a review about this book