Transkripsiyonlu Büyük Cevşen ve Türkçe Açıklaması - Bediüzzaman Said Nursi

Transkripsiyonlu Büyük Cevşen ve Türkçe Açıklaması

By Bediüzzaman Said Nursi

  • Release Date - Published: 2016-01-01
  • Book Genre: Islam
  • Author: Bediüzzaman Said Nursi
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Transkripsiyonlu Büyük Cevşen ve Türkçe Açıklaması Bediüzzaman Said Nursi read online review & book description:

Cevşenü’l-Kebîr binbir ismiyle Rabbimize niyaz edilen, eşsiz bir tefekkür ve tezekkür manzumesidir. Resul-i Ekrem'in (a.s.m.) küçük torunu Hz. Hüseyin’in (r.a.) oğlu, Hz. Ali ve Hz. Fâtıma’nın (r.a.) torunu olan; hayatını Rabbine hakkıyla kul olma esası üzere kurmasına mukabil ümmet tarafından ‘es-Seccâd,’ yani çok secde eden lakâbıyla anılan, ‘âbidlerin süsü’ İmam Zeynelâbidîn’in rivayetine göre, Cevşenü’l-Kebîr, Hz. Peygamber’e bir gazve esnasında Cebrail’in getirdiği kudsî bir münâcattır. Cebrail, Peygamber’e Cevşen’i sunduğunda, “Zırhı çıkar, bunu al” demiştir. Rabbimizin binbir ismiyle anıldığı bu kudsî münâcat, ne yazık ki, Sünnî-Şiî çekişmeleri yüzünden neredeyse bin küsur yıl, Sünnî Müslümanların uzağında kalmış durumdadır. Asırlardır Şîa’nın imanî taliminde önemli bir yer tutan bu nebevî hediye, artık, Said Nursî’nin kısır bir çekişmeyi aşan hikmetli ve engin vizyonuyla nihayet nüfuz ettiği Ehl-i Sünnet’i de kudsî mânâlarından istifadeye çağırmaktadır.

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Transkripsiyonlu Büyük Cevşen ve Türkçe Açıklaması book review Transkripsiyonlu Büyük Cevşen ve Türkçe Açıklaması ePUB; Bediüzzaman Said Nursi; Islam books.

Post a review about this book