Hünkar Yolu - Mikail Çolak

Hünkar Yolu

By Mikail Çolak

  • Release Date - Published: 2012-02-01
  • Book Genre: Historical
  • Author: Mikail Çolak
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Hünkar Yolu Mikail Çolak read online review & book description:

Tarihin gördüğü en büyük yürüyüşten biriydi onlarınki. Orta Asya'dan başladı, Anadolu içlerine, hatta Ege kıyılarına kadar varıp dayandı.
Bu yolculuk, ülkeler, beldeler arasında bir yürüyüş değildi yalnızca. Bilakis, hem sosyolojik, hem manevî düzlemde bir büyük dönüşümün ifadesiydi.
Selçuklular, asırlar süren bu büyük yürüyüşleri esnasında, İslâm'ın diriltici nefesiyle bir aşiret'ten "devlet" ve devlet'ten de "medeniyet" çıkardılar. Onların Maveraünnehr'den Anadolu'ya uzanan yolculuğu, bu açıdan eserleri ve hatırası bugün bile taptaze duran İslâmî bir 'medeniyet'e yolculuk niteliğindeydi aynı zamanda...
Hünkâr Yolu, insanlık tarihinin en çarpıcı yolculuk'larından birini, Selçukluların büyük yürüyüşünü anlatan, sürükleyici bir roman. Tarihî gerçeklere dayalı kurgusuyla da, aşiret'ten medeniyet'e bu büyük yürüyüşün dinamiklerini başarıyla ortaya koyuyor...

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Hünkar Yolu book review Hünkar Yolu ePUB; Mikail Çolak; Historical books.

Post a review about this book