Håller vi på att förvandla livet till en sjukdom? - Ulla Danielsson, Lovisa Bengtsson, Filippa Ahlberg Gagnér, Brita Haugen, Simon Eidorsson, Ulrika Jannert Kallenberg, Åsa Kadowaki, Ingibjörg H. Jonsdottir, Jan Beskow, Mats Hilte, Karin Johannisson & Jeanette Bäfverfeldt

Håller vi på att förvandla livet till en sjukdom?

By Ulla Danielsson, Lovisa Bengtsson, Filippa Ahlberg Gagnér, Brita Haugen, Simon Eidorsson, Ulrika Jannert Kallenberg, Åsa Kadowaki, Ingibjörg H. Jonsdottir, Jan Beskow, Mats Hilte, Karin Johannisson & Jeanette Bäfverfeldt

  • Release Date - Published: 2014-09-08
  • Book Genre: Medical
  • Author: Ulla Danielsson, Lovisa Bengtsson, Filippa Ahlberg Gagnér, Brita Haugen, Simon Eidorsson, Ulrika Jannert Kallenberg, Åsa Kadowaki, Ingibjörg H. Jonsdottir, Jan Beskow, Mats Hilte, Karin Johannisson & Jeanette Bäfverfeldt
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Håller vi på att förvandla livet till en sjukdom? Ulla Danielsson, Lovisa Bengtsson, Filippa Ahlberg Gagnér, Brita Haugen, Simon Eidorsson, Ulrika Jannert Kallenberg, Åsa Kadowaki, Ingibjörg H. Jonsdottir, Jan Beskow, Mats Hilte, Karin Johannisson & Jeanette Bäfverfeldt read online review & book description:

Allt fler människor mår allt sämre den psykiska ohälsan är utbredd i alla delar av samhället och utgör idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Ofta försöker vi lösa psykiska hälsoproblem som är relaterade till kulturella, sociala och ekonomiska faktorer med läkemedel och diagnoser. Psykofarmaka kan givetvis vara en del av lösningen, men riskerar vi i vår iver efter bot att förvandla det som är livet motgångar, svackor och kriser till en sjukdom? Denna antologi analyserar den psykiska ohälsan ur ett samhälls-, socioekonomiskt- och genusteoretiskt perspektiv. För sjukdomen är inte bara ett hälsotillstånd den rymmer också frågor om roller och identitet, om hierarkiska relationer och om normer och värderingar i vårt samhälle. Syftet är att öka kunskapen om sambanden mellan psykisk ohälsa och kvinnors och mäns livsvillkor, samt att problematisera normer och föreställningar om hur kvinnor och män uttrycker psykisk ohälsa. Både forskare och praktiker har bidragit med texter, med finns också personliga betraktelser över vad som händer när tillvaron brakar samman.

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Håller vi på att förvandla livet till en sjukdom? book review Håller vi på att förvandla livet till en sjukdom? ePUB; Ulla Danielsson, Lovisa Bengtsson, Filippa Ahlberg Gagnér, Brita Haugen, Simon Eidorsson, Ulrika Jannert Kallenberg, Åsa Kadowaki, Ingibjörg H. Jonsdottir, Jan Beskow, Mats Hilte, Karin Johannisson & Jeanette Bäfverfeldt; Medical books.

Post a review about this book