Do Kasie (Im pilniej na twoje oblicze nadobne...) - Mikołaj Sęp Szarzyński

Do Kasie (Im pilniej na twoje oblicze nadobne...)

By Mikołaj Sęp Szarzyński

  • Release Date - Published: 2016-09-12
  • Book Genre: New Adult
  • Author: Mikołaj Sęp Szarzyński
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Do Kasie (Im pilniej na twoje oblicze nadobne...) Mikołaj Sęp Szarzyński read online review & book description:

Patrzam i na oczy twe, gwiazdam podobne,  Tem mie srodzej palą płomienie miłości!    Dla Boga, daj ratunk: ginę w tej ciężkości!   O wdzięczne stworzenie, pani urodziwa,  Bacz to, że dla ciebie serce me omdlewa,  Cierpiąc niewymowny żal i dolegliwości;    Dla Boga, daj ratunk: ginę w tej ciężkości!   Ustawne wzdychanie, słowa niezmyślone  I smętnemi łzami lice pokropione  Niechaj cie przywiodą do słusznej lutości. [...] 

Mikołaj Sęp Szarzyński Ur. ok. 1550 r. pod Lwowem Zm. ok. 1581 r. w Wolicy Najważniejsze dzieła: O nietrwałej miłości świata tego, O Bożej Opatrzności na świecie, O Strusie, który zabit na Rastawicy Mikołaj Sęp (Szarzyński to przydomek od gniazda rodowego) żył i tworzył na przełomie baroku i renesansu. Pisał po polsku i po łacinie. Studiował od 1565 r. w Wittemberdze, a następnie w Lipsku. Zachowane utwory Sępa zostały zebrane i wydane pośmiertnie w 1601 r. jako Rytmy abo Wiersze polskie. Składają się na ten zbiór sonety, pieśni, parafrazy psalmów Dawidowych, epitafia i fraszki. Za pierwszy utwór uważa się powstałe ok. 1567 r. epitafium pamięci ojca przyjaciela. Twórczość poety uzupełniają odnalezione w XIX w. erotyki z tzw. rękopisu Zamoyskich. Sęp Szarzyński przyjął w liryce postawę artifex doctus - uczonego artysty. Był poetą metafizycznym, renesansowemu optymistycznemu humanizmowi przeciwstawiał obraz człowieka osamotnionego w kosmosie, narażonego na stałą niepewność poznawczą i eschatologiczną, rozdartego wewnętrznie, miotanego przez zmienny los i niezwykle słabego - stale narażonego na grzech i zbłądzenie. Jedynie Bogu przypisana jest we wszechświecie niezmienność (to wyraz arystotelizmu filozofii Sępa), dlatego tylko w nim człowiek może znaleźć ostoję i gwarancję swych dążeń. Szarzyński propagował postawę heroiczną zarówno w sferze duchowej, jak politycznej (był propagatorem koncepcji Polski jako przedmurza chrześcijaństwa). autor: Sabina Narloch 

Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Do Kasie (Im pilniej na twoje oblicze nadobne...) book review Do Kasie (Im pilniej na twoje oblicze nadobne...) ePUB; Mikołaj Sęp Szarzyński; New Adult books.

Post a review about this book