Förbindelse mellan Skandinavien och vestra Europa före Kristi födelse - Oscar Montelius & Mikael Jägerbrand

Förbindelse mellan Skandinavien och vestra Europa före Kristi födelse

By Oscar Montelius & Mikael Jägerbrand

  • Release Date - Published: 2015-01-05
  • Book Genre: Europe
  • Author: Oscar Montelius & Mikael Jägerbrand
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Förbindelse mellan Skandinavien och vestra Europa före Kristi födelse Oscar Montelius & Mikael Jägerbrand read online review & book description:

I den här arkeologiska texten får du veta mer om de forntida kontakterna mellan framför allt Skandinavien och de brittiska öarna. 

På den här tiden fanns inte de tekniska hjälpmedel som arkeologerna i dag har i form av analyser av både DNA, metaller och olika isotoper. 

Den här texten publicerades ursprungligen år 1889 och går systematiskt igenom alla de olika fynd som gjorts på båda områdena och som visar hur omfattande kontakterna var långt innan det fanns skriftliga källor. 

Texten skrevs av Sveriges utan tvekan mest berömde och mest inflytelserika arkeolog, Oscar Montelius (1843–1921).  Många av hans teorier och metoder var så genomtänkta och nyskapande att de används av arkeologer runt om i världen än i dag. 

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Förbindelse mellan Skandinavien och vestra Europa före Kristi födelse book review Förbindelse mellan Skandinavien och vestra Europa före Kristi födelse ePUB; Oscar Montelius & Mikael Jägerbrand; Europe books.

Post a review about this book