Tự học lập trình Swift cho iOS - Nguyễn Minh Nhựt

Tự học lập trình Swift cho iOS

By Nguyễn Minh Nhựt

 • Release Date - Published: 2014-11-30
 • Book Genre: Programming
 • Author: Nguyễn Minh Nhựt
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Tự học lập trình Swift cho iOS Nguyễn Minh Nhựt read online review & book description:

Đây là một tài liệu tham khảo về ngôn ngữ lập trình Swift cho nền tảng iOS, được tổng hợp từ nhiều nguồn và biên soạn lại một cách chi tiết. Nó phù hợp với những lập trình viên không chuyên, những người mới tiếp cận và tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Swift, giúp lĩnh hội một cách nhanh chóng. Trong quyển tài liệu này chứa những kiến thức căn bản, khái niệm và workflow cùng với các đoạn code minh hoạ để bạn đọc dễ dàng tham khảo.

Ngoài ra những nội dung trên còn được phát hành miễn phí và cập nhật thường xuyên kèm những bài tập nâng cao, những cuộc thảo luận sôi nổi tại website http://laptrinhswift.org

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Tự học lập trình Swift cho iOS book review Tự học lập trình Swift cho iOS ePUB; Nguyễn Minh Nhựt; Programming books.

Posted Reviews

 • By
 • By
 • By
 • By
 • By
 • By
 • By
 • By
 • By

Post a review about this book