Kvalitetsutveckling: Nr 8 i serien Studiedagar i egen regi - John Steinberg

Kvalitetsutveckling: Nr 8 i serien Studiedagar i egen regi

By John Steinberg

  • Release Date - Published: 2014-11-26
  • Book Genre: Education
  • Author: John Steinberg
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Kvalitetsutveckling: Nr 8 i serien Studiedagar i egen regi John Steinberg read online review & book description:

Syftet med ”Studiedagar i egen regi” är att ge ett underlag för skolor och förskolor för att arrangera och genomföra intern fortbildning.
Denna e-bok och fortbildningsunderlag kan med fördel användas i arbetslag och andra grupper där man samlas för att diskutera pedagogik, skolans/förskolan utveckling, lärande och ledarskap.

"Kvalitetsutveckling" är nr 8 i en serie 8 e-böcker under rubriken Studiedagar i egen regi. Varje bok innehåller texter och förslag till övningar och samtal.

"Kvalitetsutveckling" ger en introduktion till idén om systematisk kvalitetsarbete på en skola eller förskola utifrån främst SIQs modell. Vad ska man tänka på om man ska gå framåt i skolans eller förskolans utveckling och hur systematisk behöver man vara? Ett särskilt tack till SIQ och Nacka Kommun för tillåtelse att använda en del av deras bildspelsmaterial.

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Kvalitetsutveckling: Nr 8 i serien Studiedagar i egen regi book review Kvalitetsutveckling: Nr 8 i serien Studiedagar i egen regi ePUB; John Steinberg; Education books.

Post a review about this book