Vildåsnans törst - Åke Lundqvist

Vildåsnans törst

By Åke Lundqvist

  • Release Date - Published: 2006-03-21
  • Book Genre: Essays
  • Author: Åke Lundqvist
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Vildåsnans törst Åke Lundqvist read online review & book description:

”Från tidig barndom har människor lärt känna Bibelns berättelser, i prästens predikningar, kyrkans väggmålningar, hemmets högläsningar. Hos författare som Sara Lidman, Torgny Lindgren, Göran Tunström stiger ännu i dag innebördsdigra ekon ur den bibliska resonanslådan.     Gamla Testamentet är – olikt Nya Testamentet – en bibel med mycket vida ramar. Den är helig och världslig; den är epik, dramatik, juridik och lyrik; den förkunnar och lovprisar, betvivlar och säger emot.”

Vildåsnans törst är en populärvetenskaplig introduktion till och ett personligt möte med Gamla Testamentet, den hebreiska bibeln. Åke Lundqvist läser den som på samma gång helig skrift och litterär text, en tusenårig kraftmätning mellan Jahve och hans folk, ett folk som törstar efter guds nåd men aldrig förmår underkasta sig hans krav. Med obruten religiös, moralisk och konstnärlig kraft talar denna bok också till vår tid.     Lundqvist börjar där allting tar sin början, i skapelsen som den skildras i Bibeln. Raskt visar han hur redan den första meningen sönderfaller i två varandra uteslutande skapelseberättelser, och efter denna fängslande början följer läsaren med på en vindlande färd genom den hebreiska Bibelns tre avdelningar – lagen, profeterna och skrifterna. Vi får möta fotfolket under ökenvandringen, bekanta oss med Höga visans finstämda lyriska erotik och grubbla över vad den egentligen gör i Bibeln, leva oss in i Jobs frustrerade tvekamp med Jahve och slå oss ner bredvid den cyniske ”kaféfilosofen” Predikaren.Detta är en läsning som levandegör Bibeln och alla dess gestalter. Lundqvist lotsar oss genom de tretusenåriga skrifterna med lätt men ändå säker hand, och väcker hos läsaren en ivrig lust att fördjupa bekantskapen med de bibliska texterna.

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Vildåsnans törst book review Vildåsnans törst ePUB; Åke Lundqvist; Essays books.

Post a review about this book