Kinh Dịch: Trung y & Dưỡng sinh - Đông A Sáng

Kinh Dịch: Trung y & Dưỡng sinh

By Đông A Sáng

  • Release Date - Published: 2014-05-21
  • Book Genre: Alternative Medicine
  • Author: Đông A Sáng
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Kinh Dịch: Trung y & Dưỡng sinh Đông A Sáng read online review & book description:

Sách giới thiệu :
1. Kinh Dịch và những học thuyết liên quan đến Trung y.
2. Các phương pháp phòng bệnh và dưỡng sinh đặc sắc của Trung y.
3. Các phương pháp bắt mạch và những bài thuốc hay của Trung y.
Là cuốn sách hay của những người quan tâm đến sức khỏe, tuổi thọ và của các thầy thuốc (Đông cũng như Tây y) muốn nâng cao nghề nghiệp, y đức.

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Kinh Dịch: Trung y & Dưỡng sinh book review Kinh Dịch: Trung y & Dưỡng sinh ePUB; Đông A Sáng; Alternative Medicine books.

Post a review about this book