Obežník – Apríl 2015 - Ewald Frank

Obežník – Apríl 2015

By Ewald Frank

  • Release Date - Published: 2015-03-19
  • Book Genre: Bible Studies
  • Author: Ewald Frank
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Obežník – Apríl 2015 Ewald Frank read online review & book description:

Celé posolstvo času konca sa pred našimi očami napĺňa. Je to časové obdobie, o ktorom náš Pán povedal: „Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všetko deje, vedzte, že je blízko kráľovstvo Božie.“ (Lukáš 21:28–36) Z Jeho milosti máme biblickú orientáciu Slovom proroctva a môžeme jasne vidieť znamenia času vo všetkých oblastiach. Výkrik, volanie k prebudeniu je stále hlasnejšie a zaznieva teraz po celom svete, tak aby sa všetci biblicky veriaci zobudili z duchovného spánku: „Hľa, ženích ide! Vyjdite mu v ústrety!“ (Matúš 25:1–10)

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Obežník – Apríl 2015 book review Obežník – Apríl 2015 ePUB; Ewald Frank; Bible Studies books.

Post a review about this book