Har vi det e-bokmarkedet vi kan forvente? Rapport om det norske e-bokmarkedet, mai 2015 - Forbrukerrådet

Har vi det e-bokmarkedet vi kan forvente? Rapport om det norske e-bokmarkedet, mai 2015

By Forbrukerrådet

  • Release Date - Published: 2015-05-07
  • Book Genre: Language Arts & Disciplines
  • Author: Forbrukerrådet
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Har vi det e-bokmarkedet vi kan forvente? Rapport om det norske e-bokmarkedet, mai 2015 Forbrukerrådet read online review & book description:

Det norske e-bokmarkedet er relativt beskjedent og står for i underkant av én prosent av bøkene som omsettes. Forbrukerrådet har tidligere bemerket at det kan være særegenheter med det norske markedet som står i veien for et e-bokmarked som oppleves som et reelt alternativ for forbrukerne.

Bokavtalen og fastprissystemet, som regulerer konkurranseforhold knyttet til omsetning av bøker i Norge, har vesentlig innvirkning på utviklingen av e-bokmarkedet. Konkurransetilsynet har også tidligere pekt på at den vertikale integrasjonen i bokbransjen, hvor de største forlagene eier store deler av bokhandlerleddet og Bokbasen, som drifter Bokskya, kan være til hinder for innovasjon og videre digitalisering av bokmarkedet. Forbrukerrådet mener det er grunn til å holde øye med markedet, slik at nye aktører også får tilgang til innhold og anledning til å utvikle nye, forbrukervennlige tjenester. Det er naturlig at dette tas opp ved vurdering av en ny bokavtale.

Undersøkelser viser at forbrukere ikke ser på e-bok som et enten eller-alternativ. Alt tyder på at papirboka og e-boka vil leve i sameksistens i lang tid fremover. Samtidig opplever forbrukerne hindre for å skulle velge e-bøker, noe som også kommer til uttrykk i e-bokas marginale markedsandel.

Selv om prisen på nye e-bøker er lavere enn papirbøker, oppleves den av mange som for høy. Det er også en betydelig prisforskjell mellom prisen på norsk og spesielt engelsk litteratur i e-bokformat. I møter med e-bokhandlere ble også prisen fremhevet som noe som bremser salgsvekst, og spesielt at nye e-bøker prises for høyt av forlagene. At e-bøker er omfattet av merverdiavgift, gir også utslag på utsalgspris.

Utvalget av norsk litteratur i e-bokformat blir stadig bedre, selv om det fortsatt er mye å gå på. E-bøker på norsk er i all hovedsak kun tilgjengelig i norske e-bokhandlere. Utvalget av relevante engelske e-bøker er fortsatt svært begrenset. Lesere som ønsker å lese på både engelsk og norsk, må ofte oppsøke flere ulike nettbutikker for å få tak i bøkene de ønsker.

Brukervennligheten i de norske løsningene er vesentlig forbedret de siste årene. Samtidig er det fortsatt flere utfordringer, hovedsakelig på grunn av fragmentering og mangelfull teknisk implementasjon i apper og på lesebrett.

I Norge har ulike e-bokforhandlere hver sine løsninger, til tross for at de fleste er koblet opp gjennom Bokskya. Amazon og andre internasjonale aktører benytter også ofte sine egne lukkede system med bindinger mellom butikk og lesebrett.

Forbrukerrådet har også gjennomgått vilkår for bruk og personvern som e-bokkjøpere er prisgitt. Dette vektlegges ikke nødvendigvis av forbrukere i kjøpssituasjonen, men vil være med på å definere et sunt og forbrukervennlig marked.

De norske tjenestene har jevnt over rimelige brukervilkår, mens det er en rekke ting å utsette på kontraktene man må inngå for å benytte de internasjonale aktørene. Vilkårene hos Amazon gir ikke forbrukerne eierskap til bøkene de kjøper, men tilgang så lenge de ikke bryter med selskapets brukervilkår. Apple iBooks tilbyr også e-bøker til norske forbrukere og har også et lukket og konkurransevridende økosystem. Dette fører til at e-bøker fra norske bokhandlere ofte er dyrere her enn på deres egne nettsider, med mindre de selv tar mer-kostnaden Apple påfører bøkene som selges via bokhandlernes apper på Apple-plattformen.

I sum dannes det et bilde av at de viktigste hindrene for mer lesing av e-bøker er en kombinasjon av pris, brukervennlighet og tilgjengelighet på e-bøker.

Rapporten er utarbeidet med prosjektstøtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Har vi det e-bokmarkedet vi kan forvente? Rapport om det norske e-bokmarkedet, mai 2015 book review Har vi det e-bokmarkedet vi kan forvente? Rapport om det norske e-bokmarkedet, mai 2015 ePUB; Forbrukerrådet; Language Arts & Disciplines books.

Post a review about this book